Výroba cylindricko-kónických tanků pro minipivovar v Doněcku

Dnes jsme zákazníkovi předali sérii 8 ks cylindricko-kónických tanků o užitečném objemu 20 hektolitrů pro minipivovar v Doněcku na Ukrajině. Minipivovar navyšuje výrobní kapacitu a rozšiřuje nabídku spodně kvašeného piva o sortiment svrchně kvašených piv. Cylindrokónické tanky umožňují výrobu obou druhů piva, na rozdíl od dříve používané technologie svrchního kvašení.

Součástí dodávky byl také systém chlazení, založený na cirkulaci podchlazeného glycolu v dvojitém chladicím plášti tanků. Všechny cylindrokónické tanky mají tři chladicí zóny, tzv. duplikátory – každá zóna je ovládána zvlášť, což umožňuje přesné nastavení individuální kvasné křivky u každého z tanků z centrálního řídicího počítače, kterým je minipivovar vybaven již od předchozí dodávky pivovarské technologie.

Popis dodaných cylindricko-kónických tanků

CK tanky byly vyrobeny z ušlechtilé korozivzdorné potravinářské oceli DIN 1.4301, svary byly provedeny metodou TIG, mořeny a vybroušeny. Vnitřní povrch byl leštěný na drsnost Ra=0,8. Tanky jsou tlakovými nádobami vyrobenými na přetlak do 3,0 bar.

Vybavení :
  • Zorné sklo a osvětlovací hledítko
  • Vzorkovací kohout
  • Teploměr
  • Pojistný zavzdušňovací ventil
  • Vzdušní armatura
  • Technologická hrdla
  • Hrdla pro měření a regulaci

.