Svařování oceli metodou TIG

Naprostou většinu konstrukcí, výrobků a zařízení z uhlíkové a nerezové oceli i z barevných kovů svařujeme moderní metodou TIG. Jedná se o zkratku Tungsten Inert Gas a symbolizuje svařování wolframovou elektrodou (tungsten je anglicky wolfram) v ochranné atmosféře inertního (Inert) plynu (Gas).

TIG_welding-03Při této metodě svařování hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou a základním svařovaným materiálem. Z tohoto důvodu musí být elektroda vyrobena z materiálu, který odolává velmi vysokým teplotám. Tuto podmínku splňuje wolfram. Wolframová elektroda je pomocí kleštiny upnuta v hlavici TIG hořáku. Přes kleštiny je do elektrody přenášen svařovací proud. Hořák je dále opatřen hubicí, kterou ven proudí plyn s inertní ochrannou atmosférou, která obaluje svařované místo a zabraňuje oxidaci materiálu v místě svaru. Inertní atmosféra (obvykle argonu) chrání tavnou lázeň před přístupem vzduchu a usnadňuje zapalování oblouku.

Svařování metodou TIG může být provedeno dvěma způsoby :

  • pouhým  roztavením a slitím základních materiálů dohromady (bez použití přídavného materiálu)
  • s přidáním přídavného materiálu – svařovacích kovových tyčinek (drátů) podobného složení jako má základní materiál (podobně jako u svařování plamenem).

TIG_welding-02

Proč svařujeme metodou TIG ?

Důvodů, proč svařujeme ocel a nerez metodou TIG, je několik :

  • Plná kontrola svářeče nad svarovou lázní – rozdíl od jiných metod svařování elektrickým obloukem nedochází k neustálému přísunu přídavného materiálu do lázně, svářeč daleko lépe ovlivňuje svarovou lázeň a tím i vlastnosti svarového spoje.
  • Vysoká teplota oblouku –  je možné svařovat i materiály, které autogenem nelze roztavit, zejména vysocelegované ocele jako např. nerez.
  • Malé tepelné ovlivnění základního materiálu – je možné dosáhnout velké hloubky závaru
  • Malé tepelné deformace materiálu v okolí svaru – svařenec si zachovává původní tvar.
  • Plynulá regulace přísunu tepla do oblouku – přibližováním a oddalováním elektrody lze přesně regulovat oblouk a úhlově tvarovat svar
  • Výborná ochrana svarové lázně před škodlivými účinky vzduchu – téměř žádná oxidace svaru.

Díky popsaným vlastnostem svařovací metody mají naše výrobky požadované vlastnosti a dlouhou životnost.

Služba svařování metodou TIG pro zákazníky

Kromě svařování vlastních výrobků nabízíme službu svařování metodou TIG také zákazníkům, kteří si u nás mohou nechat svařit vlastní výrobky s využitím práce našeho kvalifikovaného svářeče.

 

 


 

 

Vyžádejte si nezávazně naši nabídku na svařování metodou TIG

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět poptávky

Podrobný popis

Místo realizace zakázky (vyžadováno)

Antispam : Zadejte text na obrázku
captcha

Popište prosím co nejpodrobněji Váš požadavek na svařování nebo související služby, které poptáváte. Náš pracovník se Vám k Vaší poptávce vyjádří hned jak to bude možné, nejpozději však do 2 pracovních dní.