Přetlačné pivní tanky

Přetlačné pivní tanky (jinak také servisní tanky nebo výčepní tanky), označované zkratkou PT, jsou speciální zařízení, využívaná v pivovarnickém průmyslu zásobní nádrže hotového piva, určeného ke stáčení do distribučních nádob, anebo k přímému čepování z tanku. Pivo se v tanku uklidní a pod zvýšeným tlakem pak plní do kegů, lahví, petainerů anebo přímo čepuje v sousedícím výčepu.

Přetlačné tanky jsou vertikální nebo horizontální tlakové nádoby s klenutými dny a s pracovním přetlakem nejméně 3,0 bar .

Důvody využití přetlačných tanků v pivovarech a minipivovarech

V minipivovarech a pivovarech, které nemají za cíl obcházení platných zákonů a norem, je potřeba před stáčením piva do přepravních nádob (kegy, petainery, láhve, soudky) vyvinout na straně tlačné servisní nádoby dostatečný přetlak, který musí být vyšší, než přetlak v cílové nádobě, do níž se pivo stáčí. Rovněž při filtraci piva je nutné mít na straně nádoby na primární straně přetlak přesahující přetlak na straně sekundární. Tento pracovní přetlak je obvykle 2,5-3,0 bar. Výroba a provoz nádob na takto vysoký přetlak podléhají povinnosti učinit řadu finančně náročných normalizovaných úkonů, které se promítají do vyšší pořizovací ceny přetlačného tanku. Dimenzovat všechny zrací nádoby pro tento pracovní přetlak by nebylo rentabilní, proto se v pivovarech a minipivovarech používá jen jeden až několik takto dimenzovaných tanků.

pretlacne-tanky-05

V praxi se lze často setkat s minipivovary, které přetlačné tanky nevyužívají, a to z důvodu investičních a provozních úspor. Jelikož ale nelze stáčet či filtrovat pivo pod nižším než výše uvedeným přetlakem, je zřejmé, že tyto minipivovary ve skutečnosti tlakují pivo v jiných nádobách, které nejsou na vyšší přetlak konstruovány. Tímto často porušují zákon a v případě havárie tanku s následným vznikem majetkových škod nebo škod na zdraví osob mohou být poškozenou stranou úspěšně prohlášeny za viníka neštěstí.

Vyráběný sortiment přetlačných tanků

Ležácké pivní tanky jsou vyrobené z nerezové potravinářské oceli dle DIN 1.4301.

Ze zkušeností víme, že požadavky zákazníků na objednané přetlačné tanky bývají značně rozdílné. Proto nenabízíme jen jediné řešení přetlačných tanků, ale zákazník si u nás může vybrat z řady variant rozměrových i konstrukčních.

 

 

I. Rozměrové varianty přetlačných tanků:

lezacky-tank-1000-03Vyrábímepřetlačné tanky v 2×5-ti výrobních řadách podle orientace a vzájemného poměru výšky a průměru nádoby. Pro zákazníka je tato variabilita výrobního sortimentu výhodou, neboť často musí rozměry tanků přizpůsobit omezeným prostorovým dispozicím při stanoveném objemu nádob.

I a.) – Vertikální přetlačné tanky

Provedení je vhodné do všech prostor, v nichž není omezujícím faktorem nízká výška ani dispoziční plocha místnosti. Přetlačné tanky ve vertikálním provedení jsou charakteristické dobrým přístupem ke všem tankům, a to jak k inspekčním průlezům tanků, tak i k vnějším plášťům, což je důležité při mytí a sanitaci.

maturation-tanks-vertical-breworx-product-line

I. b) Horizontální přetlačné tanky

Horizontální provedení přetlačných tanků je výhodné v plošně a výškově omezených prostorách – díky možnosti umístění několika řad tanků nad sebe zabírají menší podlahovou plochu a lze je umístit i pod nízké stropy. Je potřeba počítat s horším přístupem k inspekčním průlezům a obtížnějšímu mytí a sanitaci vnějšího pláště.

maturation-tanks-horizontal-breworx-product-linelezacke-tanky-pf-004small

Podle velikosti tanku je možné u nás objednat přetlačné tanky o užitečném objemu od 1,5 hektolitru do 80 hektolitrů.

 

 

II. Varianty přetlačných tanků podle limitního přetlaku :

Dále může zákazník zvolit mezi střednětlakovým a vysokotlakovým provedením nádob. Podle maximálního povoleného přetlaku v nádobě vyrábíme přetlačné pivní tanky v provedení :

 • Střednětlaké přetlačné tanky – maximální povolený přetlak 3,0 bar – dostačující pro většinu minipivovarů pro stáčení i čepování piva.
 • Vysokotlaké přetlačné tanky – maximální povolený přetlak podle zvláštních požadavků zákazníka až do 5,0 bar – pro speciální použití.
 • Univerzální tanky – tanky jsou konstruovány tak, aby je bylo možné využívat jak pro zrání (ležení) piva (hradicí přístroj pro řízený přetlak 0-2,0 bar), tak i jako přetlačné tanky (pojistná armatura 3,0-5,0 bar).

 

III. Varianty přetlačných tanků podle izolace
 • Izolované přetlačné tanky pro neklimatizované prostory – tanky obsahují  jednu a více chlazených zón  (podle rozměrů tanku). Tanky jsou izolovány pěnovým polyuretanem.
 • Neizolované přetlačné tanky pro klimatizované prostory – tanky obsahují  jednu a více kapalinou chlazených zón  (podle velikosti tanku), anebo jsou chlazené vzduchem prostorově. Tanky nejsou izolovány. Předpokládá se umístění tanku ve vzduchem dochlazované místnosti.

Izolace se u tanků menších rozměrů provádí v dílně v průběhu výroby. U větších tanků z důvodu zamezení poškození při transportu jsou tanky izolovány a opláštěny až na místě instalace.

 

IV. Varianty přetlačných tanků podle kvality zpracování :

Dle požadavků a finančních možností zákazníka vyrábíme přetlačné tanky ve dvou úrovních povrchového zpracování :

 • Kvalita A -Vnitřní povrch nádoby je broušen na Ra 0,8 , mořené svary, vnější povrch je opracován dle požadavků zákazníka (broušený, balotinovaný, obložený měděným nebo mosazným plechem). Toto provedení je standardní a používá se u většiny velkých i profesionálních malých pivovarů.
 • Kvalita B – Vnitřní povrch nádoby není broušen, jsou mořené svary, vnější povrch je neopracován. Toto řešení se používá z důvodu investičních úspor u velkého množství malých pivovarů. Vyžaduje delší dobu sanitace nádob, větší spotřeba sanitačních roztoků a horké vody.

 

zraci-tanky-horizontalni-001-200x300Základní vybavení přetlačných tanků

 • Inspekční průlez
 • Výpusť / vpusť piva
 • Sanitační sprcha – sprayball
 • Vzorkovací kohout
 • Seřiditelný přetlakový ventil – bublák
 • Odvzdušňovací ventil
 • Vzdušní armatura pro tlakování nádoby
 • Stavoznak
 • Teploměr

Volitelné vybavení přetlačných tanků

 • Chladicí kanály – duplikátory pro cirkulaci chladicí kapaliny
 • Automatické ventily pro dávkování chladiva do chladicích kanálů
 • Izolace PUR – tloušťka odpovídající velikosti tanku a prostředí
 • Nerezový krycí plášť – v zákazníkem zvolené povrchové úpravě
 • Lokální termostatická jednotka (ovládá ventily duplikátorů v závislosti na nastavené teplotě)

 

Vyžádejte si nezávazně nabídku na přetlačné tanky

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět poptávky

Podrobný popis

Místo realizace zakázky (vyžadováno)

Antispam : Zadejte text na obrázku
captcha

Popište prosím co nejpodrobněji Váš požadavek na nerezové přetlačné tanky, související komponenty nebo související služby, které poptáváte. Náš pracovník se Vám k Vaší poptávce vyjádří hned jak to bude možné, nejpozději však do 2 pracovních dní.