Průmyslové výrobníky chladu – chladicí agregáty

Výrobníky chladu jsou chladicí agregáty, určené pro chlazení průmyslových provozů v potravinářství, chemické výrobě, farmakologii i v jiných oborech. Jsou na ně kladeny požadavky dostatečného chladicího výkonu, potřebného k uchlazení zvoleného provozu, a to v klimatických podmínkách, běžných v zemi jejich provozu.

Vyrábíme 3 druhy výrobníků chladu

Podle charakteru chlazeného provozu dodáváme 3 základní druhy výrobníků chladu :

I. Výrobníky chladného vzduchu

vzduchove-chlazeni-001Výrobníky chladného vzduchu jsou klimatizační jednotky, určené pro vychlazení izolovaného prostoru chladným vzduchem. Sestávají ze 4 částí :

 • Kondenzační jednotka – Chladicí agregát, sestávající z kompresoru, expandéru, potrubního vedení teplonosného média a napojení na výparník a vzduchový výměník.
 • Výparník – Venkovní jednotka s ventilátory, umístěná zpravidla na vnější zdi objektu. Z jedné strany jednotky je nasáván chladný venkovní vzduch, tomu výparník odevzdá teplo z teplonosného média a ohřátý vzduch je vyfukován ven.
 • Vzduchový výměník – Z jedné strany jednotky je nasáván teplý vzduch z místnosti, tento odevzdá teplo teplonosnému médiu a ochlazený vzduch se vrací do chlazeného prostoru.
 • Systém měření a regulace – Elektronicky řízený systém, který na základě údajů z čidel a nastaveného programu vychlazuje místnost na požadovanou teplotu a tuto teplotu v místnosti po stanovený čas udržuje. Zajišťuje také občasné odmrazování výparníku v zimním období.

Typickým příkladem použití výrobníků chladného vzduchu jsou ležácké sklepy anebo prostory pro skladování piva, vína, nealkoholických nápojů nebo jiných potravin či léků v chladném prostředí.

II. Výrobníky ledové vody

vyrobnik-ledove-vody-01Výrobníky ledové vody jsou chladicí jednotky, určené pro chlazení různých zařízení prostřednictvím vody, vychlazené na teplotu těsně nad bodem mrazu, tj. do 1°C. Lze s nimi chladit tekutiny až na teplotu cca 5°C. Sestávají z 5 částí :

 • Kondenzační jednotka – Chladicí agregát, sestávající z kompresoru, expandéru, potrubního vedení teplonosného média a napojení na výparník a vzduchový výměník.
 • Výparník – Venkovní jednotka s ventilátory, umístěná zpravidla na vnější zdi objektu. Z jedné strany jednotky je nasáván chladný venkovní vzduch, tomu výparník odevzdá teplo z teplonosného média a ohřátý vzduch je vyfukován ven.
 • Deskový výměník – V primárním okruhu výměníku cirkuluje chladivo, které odebírá teplo vodě, cirkulujícím v sekundárním okruhu pomocí čerpadla. Sekundární okruh je napojen na zásobník ledové vody, v němž vytváří zásobu nachlazené vody. Tento sekundární okruh deskového výměníku je zároveň primárním okruhem zásobníku ledové vody.
 • Zásobník ledové vody – Nerezová netlaková nádoba, sloužící k akumulaci chladu do zásoby chladicí ledové vody. Má podobu nerezové vany nebo válcové nádoby. Nádoba je napojená na primární a sekundární okruh, v nichž cirkuluje s pomocí čerpadel. V primárním okruhu prochází ledová voda deskovým výměníkem, kde odevzdává teplo chladivu. V sekundárním okruhu prochází voda teplosměnnými duplikátory chlazených zařízení a odebírá jim teplo (chladí jejich náplň na požadovanou teplotu).
 • Systém měření a regulace – Elektronicky řízený systém, který na základě údajů z čidel a nastaveného programu vychlazuje náplň chlazených zařízení (obvykle kapaliny v nádržích nebo potrubní kapalinové cesty) na požadovanou teplotu a tuto teplotu v zařízeních po stanovený čas udržuje. Ledová voda je do duplikátorů chlazených zařízení obvykle dávkována pomocí elektronicky řízených klapek, ventilů nebo čerpadel. Zajišťuje také občasné odmrazování výparníku v zimním období.

Mezi typické vyžití patří chlazení nápojů nebo léků v nerezových tancích, opatřených duplikátory (chladicí hady obepínající plášť nádob).  Chlazené nádoby mohou být izolované nebo neizolované. Neizolované nádoby se umísťují do prostor chlazených výrobníkem chladného vzduchu, izolované nádoby je možné umístit i do nechlazeného prostoru.

III. Zásobníky ledového glycolu

glycol-flow-diagram-001Zásobníky ledového glycolu jsou chladicí agregáty konstrukčně shodné s výrobníky ledové vody. Používají se tam, kde je potřeba chladit tekutiny na teplotu nižší než 5°C . Chladicí médium (glycol) je však potřeba chladit na nižší teplotu než ledovou vodu, proto je potřeba výkonnější kondenzační jednotka a výparník. Také zásobník ledového glycolu mívá větší objem z důvodu potřeby akumulace většího množství chladu. Sestávají ze stejných 5 částí jako výrobníky ledové vody :

 • Kondenzační jednotka – Chladicí agregát, sestávající z kompresoru, expandéru, potrubního vedení teplonosného média a napojení na výparník a vzduchový výměník.
 • Výparník – Venkovní jednotka s ventilátory, umístěná zpravidla na vnější zdi objektu. Z jedné strany jednotky je nasáván chladný venkovní vzduch, tomu výparník odevzdá teplo z teplonosného média a ohřátý vzduch je vyfukován ven.
 • Deskový výměník – V primárním okruhu výměníku cirkuluje chladivo, které odebírá teplo vodě, cirkulujícím v sekundárním okruhu pomocí čerpadla. Sekundární okruh je napojen na zásobník ledového glycolu vody, v němž vytváří zásobu nachlazeného glycolu. Tento sekundární okruh deskového výměníku je zároveň primárním okruhem zásobníku ledového glycolu.
 • Zásobník ledového glycolu – Nerezová netlaková nádoba, sloužící k akumulaci chladu do zásoby ledového glycolu. Má podobu nerezové vany nebo válcové nádoby. Nádoba je napojená na primární a sekundární okruh, v nichž cirkuluje s pomocí čerpadel. V primárním okruhu prochází glycol deskovým výměníkem, kde odevzdává teplo chladivu. V sekundárním okruhu prochází glycol teplosměnnými duplikátory chlazených zařízení a odebírá jim teplo (chladí jejich náplň na požadovanou teplotu).
 • Systém měření a regulace – Elektronicky řízený systém, který na základě údajů z čidel a nastaveného programu vychlazuje náplň chlazených zařízení (obvykle kapaliny v nádržích nebo potrubní kapalinové cesty) na požadovanou teplotu a tuto teplotu v zařízeních po stanovený čas udržuje. Ledová voda je do duplikátorů chlazených zařízení obvykle dávkována pomocí elektronicky řízených klapek, ventilů nebo čerpadel. Zajišťuje také občasné odmrazování výparníku v zimním období.

Typickým příkladem využití jsou pivovarské ležácké a kvasné sklepy v pivovarech a minipivovarech, v nichž se pomocí výrobníku ledového glycolu chladí nádoby s pivem, opatřené duplikačním pláštěm : ležácké tanky, cylindrokónické tanky, kvasné kádě a přetlačné tanky. Dále se ledovým glycolem chladí mladina při spílání po varném procesu výroby piva.


Vyžádejte si nezávazně nabídku na průmyslový výrobník chladu

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět poptávky

Podrobný popis

Místo realizace zakázky (vyžadováno)

Antispam : Zadejte text na obrázku
captcha

Popište prosím co nejpodrobněji Váš požadavek na průmyslové výrobníky chladu nebo související služby, které poptáváte. Náš pracovník se Vám k Vaší poptávce vyjádří hned jak to bude možné, nejpozději však do 2 pracovních dní.